Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”

Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”

      Ngày 28 tháng 6 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nhiều đơn vị tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” nhằm mục đích triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 1: Bà Võ Đình Liên Ngọc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo tại Hội nghị

      Hội nghị có sự tham gia của nhiều đơn vị cơ quan, ban ngành như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia…

Hình 2: Đại diện Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia trình bày Báo cáo tại Hội nghị

      Thông qua hội nghị, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giới thiệu các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 và trong năm 2022 theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trúc Huỳnh

Tin Tức Liên Quan

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 6

Hôm Nay : 16

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3586