Giới thiệu VietGAP trồng trọt và thủ tục đăng ký chứng nhận VietGAP

      Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm là thực hiện hỗ trợ công tác đánh giá, chứng nhận VietGAP miễn phí cho các cơ sở trồng trọt trên địa bàn Thành phố.

      Vào tháng 7 năm 2013, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã được Cục Trồng trọt chỉ định là tổ chức chứng nhận sản phẩm rau, quả được sản xuất, sơ chế phù hợp VietGAP theo Quyết định số 599/QĐ-TT-QLCL ngày 20 tháng 11 năm 2012.

      Tính lũy tiến đến hết tháng 5/2018, tổng số cơ sở sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đã được chứng nhận VietGAP là 1.108 cơ sở, với tổng diện tích canh tác là 901,01 ha, tương đương 4.974,60 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính khoảng 117.113 tấn/năm. Riêng Trung tâm đã chứng nhận với tổng số cơ sở chứng nhận VietGAP còn hạn trên địa bàn thành phố là 248 cơ sở tương đương 237,8 ha diện tích canh tác, tương đương 1.422,26 ha diện tích gieo trồng, sản lượng ước tính 34.888 tấn/năm.

      Một số mô hình sản xuất rau theo quy trình VietGAP tại thành phố Hồ Chí Minh:

Giới thiệu VietGAP trồng trọt và thủ tục đăng ký chứng nhận VietGAP

Hình 1. Mô hình trồng cà chua bi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Giới thiệu VietGAP trồng trọt và thủ tục đăng ký chứng nhận VietGAP

Hình 2. Mô hình trồng rau xà lách thủy canh theo tiêu chuẩn VietGAP tại trang trại Mekong Farm

Kiều Nguyễn

Tin Tức Liên Quan

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 9

Hôm Nay : 72

Hôm Qua : 129

Số Lượt Truy Cập : 6403