Khảo sát trực tuyến đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đề nghị của Bộ Tư Pháp

      Với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 vừa qua, đã thực sự gây ra nhiều thiệt hại đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Do vậy, để có thể kịp thời giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 đã triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

      Tuy nhiên để có thể đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực cũng như phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, ngày 03 tháng 12 năm 2021 Bộ Tư Pháp đã ban hành công văn số 4581/BTP-PLDSKT về việc triển khai khảo sát trực tuyến đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm có cơ sở để tổng kết, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

      Theo đó, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp gửi thông tin khảo sát trực tuyến đối với công tác hỗ trợ pháp lý đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, để Bộ tư Pháp có cơ sở tổng kết, đánh giá và xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” hiệu quả, đảm bảo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Rất mong nhận được sự phản hồi của Quý đơn vị.

      Link khảo sát: https://forms.gle/n2YwVT8bDzKyaZyZ6

      Mọi thông tin vui lòng liên hệ về : Phòng Hợp tác Đào tạo – Ms. Ngân – 077.213.0381 – truonngan610@gmail.com.

Trương Thị Kim Ngân

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 2

Hôm Nay : 13

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3583