Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Thuê mướn nhà bạt và gian hàng chuẩn

Tên gói thầu: Thuê mướn nhà bạt và gian hàng chuẩn hội chợ;

-         Loại gói thầu: Phi tư vấn    

-         Nội dung chính của gói thầu: Thuê mướn nhà bạt và gian hàng chuẩn;

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tổ chức Hội chợ - Triển lãm Xúc tiến Đầu tư Giống nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2016;

Nguồn vốn: sử dụng từ nguồn ngân sách của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong năm 2016 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSYC: lúc 8 giờ 00 từ ngày 06 tháng 6 năm 2016 đến trước 08 giờ 00 ngày 13  tháng 6  năm 2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: 186 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá bán HSYC: miễn phí.

Đảm bảo dự thầu: không.

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 13  tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

NHĐ

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 7

Hôm Nay : 10

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3580