Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

       TRUNG TÂM TƯ VẤN

 VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

     Số: 15/TB-TTTVHTNN                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

 Xét tuyển viên chức năm 2016

của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SNN-TCCB ngày 16 tháng 04 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (có bổ sung);

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Quyết định số 89/QĐ-SNN ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp là 54 biên chế.

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Trung tâm xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2016 như sau:

Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghiệp; Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên; Kinh doanh nông nghiệp; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Nông học; Dân tộc học, quan hệ quốc tế để bổ sung cho các phòng thuộc Trung tâm. Cụ thể nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí như sau:

- Phòng Chứng nhận VietGAP: 02 người. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ sinh học, Kỹ sư Nông học.

Mô tả công việc: Tổ chức chứng nhận VietGAP trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

- Phòng Hợp tác – Đào tạo: 04 người. Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin, Cử nhân Quan hệ quốc tế, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Thạc sỹ Dân tộc học.

Mô tả công việc: Thực hiện đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản thành phố Hồ Chí Minh, Công tác IT, quảng trị mạng, website Trung tâm, Tổ chức điều phối các lớp tập huấn, xây dựng nội dung tập huấn cho nông dân, viết bài cho website Trung tâm.

- Phòng Nghiên cứu thị trường -  Xúc tiến thương mại: 05 người. Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh doanh nông nghiệp, Cử nhân Ngữ văn Anh;  kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên.

Mô tả công việc: Thực hiện chương trình hợp tác với tổ chức CBI – Hà Lan, lên kế hoạch tài chính chi tiết cho từng sự kiện, hội thi, tổ chức và thiết kế gian hàng để tham gia các sự kiện lớn của thành phố như Hội thi, Hội chợ, triển lãm.

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1.     Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

2.     Hồ sơ dự tuyển:

a)     Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

b)    Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c)     Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

d)    Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khoá (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

e)     Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

f)      Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g)     Đối với người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải được Thủ trưởng nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

h)    02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Lưu ý: - Người dự tuyển sắp xếp hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

             - Đối với văn bằng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học:

+ Ngạch chuyên viên (A1): tốt nghiệp đại học trở lên, bao gồm: Công nghệ sinh học, Nông học, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Thạc sỹ Dân tộc học, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh doanh nông nghiệp, Cử nhân Ngữ văn Anh;  kỹ sư Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên. Tin học, Ngoại ngữ theo đúng quy định của tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng hoặc (Ngoại ngữ B anh văn, Tin học A).

+ Ngạch cán sự (B): Tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thông tin. Tin học, Ngoại ngữ theo đúng quy định của tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng hoặc (Ngoại ngữ B anh văn, Tin học A).

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định pháp lụật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.     Thời gian nhận hồ sơ:từ ngày 15/07/2016 đến 15/08/2016

4.     Địa điểm nhận hồ sơ:Số 186 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5.     Điện thoại liên hệ:(08) 3822 9427 (Phòng Tổ chức Hành chính)

6.     Nội dung xét tuyển viên chức:

- Xét kết quả học tập (điểm học tập và điểm tốt nghiệp) của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

7.     Dự kiến thành phần Hội đồng:có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Trung tâm

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

- Các ủy viên khác là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

8.     Hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch xét tuyển gồm:

- Công văn đề nghị.

- Kế hoạch xét tuyển.

- Bản photo Đề án vị trí việc làm của Trung tâm.

9.     Thông báo xét tuyển:

Sau khi được Sở phê duyệt Kế hoạch xét tuyển Trung tâm ra thông báo xét tuyển. Nội dung: số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp; tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm ứng với chức danh nghề nghiệp, điều kiện ưu tiên; hình thức tuyển dụng; thành phần hồ sơ; thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thông báo sẽ được đăng báo 03 kỳ liên tiếp trên một trong năm phương tiện thông tin đại chúng sau (báo Tuổi trẻ, Sài gòn Giải phóng, báo Người lao động, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài truyền hình thành phố), Trung tâm đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trung tâm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; tổ chức tuyển dụng theo Quy chế (ban hành kèm theo Thông tư 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ)

2. Niêm yết (công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện tử của Trung tâm

) danh sách người đủ điều kiện dự tuyển (niêm yết trước xét tuyển 10 ngày làm việc)

3.     Tổ chức kiểm tra sát hạch

4.     Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức tổng hợp kết quả và báo cáo với Giám đốc để trình Sở công nhận kết quả xét tuyển viên chức.Hồ sơ đề nghị (trình Sở) gồm có:

a)     Công văn đề nghị của Trung tâm.

b)    Biên bản các phiên họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

c)     Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.

d)    Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo vị trí việc làm và đơn đăng ký dự tuyển.

e)     Tổng hợp kết quả xét tuyển

f)      Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển của từng đơn vị.

g)     Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kết quả phúc tra, phúc khảo (nếu có).

5. Phân công thực hiện: Giao Phòng Tổ chức Hành chính tiến hành các bước đúng theo kế hoạch xét tuyển viên chức tại đơn vị và báo cáo đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận :                                                         

- P.TCCB Sở;     

- BGĐ – TT, các phòng ban;     

- Lưu VT, PT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Huỳnh Hữu Hạnh

 

 

Tin Tức Liên Quan

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016

13-07-2016
Năm 2016, Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp cần tuyển 11 người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Ngữ văn Anh; Kinh tế nông nghi

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 4

Hôm Nay : 8

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3578