CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN GIỐNG BÒ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

I. Cơ sở pháp lý.

Quyết định số 5997/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015.

Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 12/09/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015.

II. Mục tiêu.

- Cải thiện chất lượng; tạo con giống bò sữa cao sản có chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh .

- Tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

III. Nội dung.

1. Đối tượng.

Bò cái lai hướng sữa đã được bình tuyển bấm số tai, lập lý lịch cá thể, có năng suất 5.000 – 6.000 kg/con/chu kỳ; trong trường hợp gieo tinh giới tính chỉ tiến hành thực hiện trên đàn bò cái tơ từ 15 – 18 tháng tuổi (phối lần đầu), ngoại hình không dị tật. Tập trung tại các hộ chăn nuôi bò sữa có quy mô trên 20 con/hộ và các xí nghiệp, trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố.

2 Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến 2015.

3. Nội dung thực hiện.

- Nhập nội và triển khai gieo tinh trên đàn bò sữa phù hợp với yêu cầu của chương trình; các dòng tinh sử dụng: tinh cao sản chịu nhiệt nguồn gốc ISRAEL và tinh phân giới tính nguồn gốc ANH; có lý lịch rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

- Dự kiến số lượng thực hiện từ năm 2013 đến 2015:

        + Tinh cao sản chịu nhiệt: 128.000 liều

        + Tinh phân biệt giới tính: 12.000 liều.

4. Chính sách hỗ trợ.

- Nông hộ tham gia chương trình được hỗ trợ 50% giá trị một liều tinh.

- Đối với tinh phân giới tính: trong trường hợp có bê đực sinh ra sẽ được bù 1 liều tinh phân giới tính.

5. Các yêu cầu chung.

- Đối với nông hộ chăn nuôi: có đàn bò sữa ổn định, quy mô trên 20 con/hộ.

    + Đăng ký tham gia chương trình với địa phương.

    + Phối hợp với Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi chọn bò tham gia chương trình; Phối hợp ghi chép, cung cấp thông tin về lý lịch, tiêm phòng,…theo quy định.

    + Giữ phiếu gieo tinh, cọng rạ sau khi gieo tinh.

    + Phản ánh kịp thời về tình hình dẫn tinh viên, cung cấp thông tin, số liệu về bò được gieo tinh.

    Tiền công gieo tinh: do sự thỏa thuận giữa nông hộ và dẫn tinh viên.

-    Đối với Dẫn tinh viên.

    + Có chứng nhận đào tạo chuyên ngành.

    + Đăng ký hộ tham gia thực hiện gieo tinh cho đàn bò sữa tại các nông hộ theo danh sách đã đăng ký.

    + Ghi chép đầy đủ vào biên lai gieo tinh (1 liều/biên lai gồm 3 liên, giao liên màu hồng cho chủ hộ, dẫn tinh viên giữ lại liên màu xanh), giao cọng rạ cho chủ hộ lưu giữ và ghi chép số liệu gieo tinh vào phiếu cá thể, sổ theo dõi bò.

    + Báo cáo danh sách gieo tinh và nộp sổ gieo tinh sau khi gieo hết 50 liều; thực hiện khám thai và báo cáo đậu thai (3 tháng sau khi gieo); báo cáo bê sinh ra (7 tháng sau khi báo đậu thai).

    + Phối hợp với Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi kiểm tra kết quả báo cáo gieo tinh, khám thai, bê sinh ra.

    + Được hỗ trợ 100% chi phí vật tư gieo tinh.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi.

3. Đơn vị phối hợp.

3.1. Các đơn vị trực thuộc Sở NNPTNT.

3.2. Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.

4. Địa chỉ liên hệ.

4.1. Trung Tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi.

Địa chỉ 1: 176 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TPHCM.

Điện thoại:

Phòng Hành chính   : 08.38.274.905

Phòng Kỹ thuật        : 08.38.238.832

Di động                      : 0972.295.420 (A. Ân)

Fax                              : 08.38.274.905

Email                          ttqlkdg.snn@tphcm.gov.vn

4.2. Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.

Địa chỉ                       : Xã An Phú, huyện Củ Chi, TPHCM

Điện thoại:                : 08.37.941.489

Fax                             : 08.37.941.117 – 08.37.941.490

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÁC DÒNG TINH

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinh

cao

sản

(Israel)

TT

Tên đực giống

Phẩm

cấp

giống

Số hiệu

Gia phả

Năng suất

Cha

Mẹ

Năng suất sữa lứa 1 của con gái (kg/chu kỳ 305 ngày)

Năng suất sữa lứa 1 của mẹ (kg/ chu kỳ 305 ngày)

Số hiệu

Số hiệu

1

Baransi

HF thuần

7421

5312

4892

12.216

13.941

2

Hormon

HF thuần

7344

5299

4955

11.853

12.497

3

Maror

HF thuần

7143

5238

503

11.602

12.294

4

Gershon

HF thuần

7370

3908

6108

11.776

13.801

5

Krak

HF thuần

7077

3646

1599

11.659

12.512

6

Penstil

HF thuần

7410

5305

4291

11.830

13.300

7

Sansiro

HF thuần

7356

3811

6487

11.438

11.666

 

 

 

 

 

 Tinh giới tính (Anh)

1

Determined

HF thuần

626633

65000123645630

65000129927156

11.390

15.471

2

Mellow

HF thuần

635583

65000122274798

01000010444723

11.710

13.369

3

Azure

HF thuần

627884

65000122358313

65000060093782

11.399

13.712

 

Trung Tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

 

Tin Tức Liên Quan

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 6

Hôm Nay : 6

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3576