Góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành định mức hỗ trợ theo NĐ số 57/2018/NĐCP trên địa bàn TP HCM

NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy định về chính sách và định mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

1. Dự thảo tờ trình

1a. Thuyết minh kèm tờ trình

2. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân

2a. Phụ lục đính kèm nghị quyết

Báo cáo đánh giá tác động

UBND - KT

Công văn góp ý dự thảo

Tin Tức Liên Quan

Văn Bản Pháp Luật

Đơn Vị Hỗ Trợ

Chợ phiên nông sản an toàn

Đảng Đoàn Thể

Thống Kê

Đang Hoạt Động : 5

Hôm Nay : 14

Hôm Qua : 22

Số Lượt Truy Cập : 3584